دانلود آموزش ها

این گروه شامل فایل های آموزشی و تدریس های من می شه.

من خیلی خوشحالم تو زمانی به دنیا اومدم که می شه با کمک اینترنت با خیلی ها در تماس بود.

عاشق این هستم که بتونم با تولید فایل های آموزشی به شکل فیلم و کتاب به شما خانواده ی خوب بیسکولنزی ام در هر شهر، روستا یا کشوری که باشید کمک کنم.

- فیلم های آموزشی ( دموی اوّلین درس هر کلاس رایگان هست، لطفا درس های اول را رایگان تماشا کنید)

-کتاب های الکترونیک ( پی دی اف یا مالتی مدیا)