انتخاب رشته های ۹۸

امروز می خواهم خیلی کوتاه راجع به کنکور و بازار انتخاب رشته صحبت کنم

تقریبا از چند دهه قبل آموزش عالی بیشتر و بیشتر مطرح شد و کم کم به عنوان مسیری برای به دست آوردن شغل در ذهن ها جا انداخته شد که این تا مدتی درست بود اما با گذشت زمان در حال تغییر هست. البته این تغییر یا پذیرش این تغییر در همه ی کشور ها مثل هم نیست، در برخی کشورها که تحصیلات رایگان نیست، گاهی فرد بعد از اینکه متوجه می شود می خواهد چه کار کند حتی می شود که تحصیلات را رها کند یا برعکس کار پژوهشی بدون تحصیلات آکادمیک انجامش خیلی سخت است.

ادامه خواندن “انتخاب رشته های ۹۸”

وقتی iOS مقاله می نویسد

در این مطلب به شرح پارسی ماجرای جالبی پرداخته شده، ماجرایی که در آن  iOS مقاله می نویسد و در کنفرانس پذیرفته می شود. تلنگری برای دقت در تشخیص کنفرانس های علمی از کنفرانس های پوچ

ادامه خواندن “وقتی iOS مقاله می نویسد”