راهنمای مواجهه افراد خلاق با حمله ی ایده های خوب

حالتان چطوره خانواده ی خوب بیسکولنزی من. این بار در بن پم (وبلاگ بیسکولنز) می خواهیم درباره ی افراد خلاق صحبت کنیم، اگر شما هم فرد خلاق و انتروپرونری هستید و به عنوان یک هنرور، دانشور و یا اهل فن ذهن شما مدام ایده ها و پروژه های جدید خلق می کند، از آشنایی با شما خوشبختم خوب شما را درک می کنم، ما باید ایده هایمان را بفروشیم و چرا که زمان و بدنمان اصلا فرصت عملی شدن این همه ایده را نمی دهد

اما اگر راه فروختن ایده ها را بلد نیستید خوب پس هر دو مثل هم هستیم برایتان نکته هایی از روش های کنترل ایده های گوناگون خوب را از مقاله های مختلف استخراج کرده ام .

اگر شما هم ذهنتان پر از ایده است، از راه اندازی کسب و کار تا شرکت در گالری ها و نمایشگاه ها و جشنواره ها، باید مدیریتشان کرد این ۵ روش را در نظر بگیرید

Related image

ادامه خواندن “راهنمای مواجهه افراد خلاق با حمله ی ایده های خوب”