عکاسی کودک برای بچه های پر جنب و جوش

بدو بدو بدو  بگیرش

در پست امروز بن پم و لنزوپنز، نکاتی در مورد عکاسی کودک های پر جنب و جوش برایتان  می آورم، انجاست که مهارت های روانشناسی بسیار به کار می آیند.

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!

Photo by Ebony Logins

۱- از وسیله یا بازی ای استفاده کنید که آن ها دوست دارند مثلاً اگر  بازی دزد دریایی شدن را دوست دارند، چرا که نه؟ هم آن ها کاری را که دوست دارند انجام می دهند هم شما به کار مورد علاقه تان می رسید

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!

Photo by Nikki Rainey

۲- اگر بچه ها خردسال هستند می توانید از صندلی یا مبل کمک بگیرید، روی آن بنشانیدشان و سرگرمی مورد علاقه شان را به آن ها بدهید فقط دقت کنید که امنیت آن ها حفظ شود و مطمئن باشد.

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Nikki Rainey
My go-to trick for getting kids to cooperate during a session is to offer mini marshmallows in exchange for a smile or sitting still for one minute--with Mom's permission, of course. Mini marshmallows don't melt, haven't left a sticky mess yet, and seem to make everyone happy all around.
Photo by Melissa Gibson

♥حدیث ملکیاستودیو عکس لنزوپنز♥

۳- شما هم دنبال آن ها بدوید، اگر کودک شما مدام در حال جنب و جوش است، شما هم دنبال آن ها بدوید بی هوا عکس هایی بیندازید، و حتماً در بین آن عکس ها، مواردی فوق العاده پیدا خواهد شد.

 

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Ebony Logins
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Ebony Logins4- بگذارید با دوستشان باشد، این باعث می شود حس بهتر و تفریح بیشتری داشته باشند و ضمناً معمولاً آن ها برای شکلات خیلی حرف گوش کن می شوند

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Jenny Rosenbring5-بگذارید خل و چل بازی در بیاورند، به همین سادگی این طبیعت بچه هاست

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Lisa Tichane6- بازی کنید، بچه ها همکاری نمی کنند مگر آنکه لذت ببرند، بنابراین، بگذارید کیف کنند، «دالّی بازی» یک تفریح جالب هست.  یا «یک دو سه بدوید»  یا «هر کس پیدا کنه »

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Lisa Tichane

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Erica Williams
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Sarah Gupta

♥حدیث ملکیاستودیو عکس لنزوپنز♥

۷- بگذارید بچه هایتان هم  عکاسی کنند، گاهی اجازه بدهید دکمه ی دوربین را بزنند یا از دریچه ی آن نگاه کنند این باعث می شود که آن ها احساس راحتی بیشتری با دوربین پیدا کنند.

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Lisa Rappa8- قلقلک – لازم هست توضیح بیشتری بدهم؟

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Beth Ann Fricker
Tip from Shokofeh Sora: I always give my kids something to do that's fun. The more fun they're having the longer you have to get your shot as well as get a variety of shots. And if you make it fun they won't runaway the next time you want to get a picture.
Photo by Marcie Reif7- باباها و بازی با پرتاب بچه ها به هوا
این از آن کارهایی هست که بیشتر بابا ها انجام می دهند. فقط مواظب باشید خیلی جو گیر نشوند

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Beth Ann Fricker
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Beth Ann Fricker
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Beth Ann Fricker8- تعامل با کودک
اگر کودک یک خواهر یا برادر نوزاد دارد می توانید از او بخواهید دماغ، دهان و دست نوزاد را نشان دهد، اما به محض اینکه حس کردید کودک دارد هوشیارانه برای دوربین ژست می گیرد کار را متوقف و بعد از گذشت زمان ادامه دهید

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Beth Ann Fricker
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
۹- بهشان وسیله ای بدهید تا سرگرم شوند
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Shokofeh Sora
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Gisele Queiroz
My go-to trick for getting kids to cooperate during a session is to offer mini marshmallows in exchange for a smile or sitting still for one minute--with Mom's permission, of course. Mini marshmallows don't melt, haven't left a sticky mess yet, and seem to make everyone happy all around.
Photo by Dana DiSalvo

۱۰- بگذارید برایتان چیزهایی که بلد هستند را  اجرا کنند، نمایش، ورزش، رقص، شعر خواندن. . .

Tip from Shokofeh Sora: I always give my kids something to do that's fun. The more fun they're having the longer you have to get your shot as well as get a variety of shots. And if you make it fun they won't runaway the next time you want to get a picture.
Photo by Brekke Johnson

♥حدیث ملکیاستودیو عکس لنزوپنز♥

۱۱- اجازه بدهید چرت بزنند، بعضی اوقات وقتی بچه ها خیلی بی قراری می کنند به این دلیل است که خسته هستند اجازه بدهید بخوابند یا چرت بزنند.

Tip from Shokofeh Sora: I always give my kids something to do that's fun. The more fun they're having the longer you have to get your shot as well as get a variety of shots. And if you make it fun they won't runaway the next time you want to get a picture.
Photo by Brekke Johnson12 – جایزه بدهید، مثلاً با کمک چند تا دراژه شکلاتی یا پف پفی …  این عکس ها مربوط به قبل و بعد از جایزه است ببینید چه طور آرام کنار هم نشسته اند

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Jessie Nelson
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!

۱۳- از ویژگی لجبازی آن ها استفاده کنید، گاهی بچه به شکل بازی دوست دارند لجبازی کنند، کافیه به آن ها بگویید: «بوسش نکن» «بغل مامانت نَشین» تا آن ها دقیقاً همان کار را بکنند.

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Lisa Tichane14- از ویژگی رقابت بین خواهر ها و برادرها استفاده کنید. وقتی کاری از پیش نمی رود از خواهر یا برادرش بخواهید همان کار را انجام دهد، حس رقابت آن ها را ترغیب می کند که همان کار را انجام دهند.

Tip from Shokofeh Sora: I always give my kids something to do that's fun. The more fun they're having the longer you have to get your shot as well as get a variety of shots. And if you make it fun they won't runaway the next time you want to get a picture.
Photo by Elizabeth Ordonez
15- بهش زنگ تفریح بدهید
اگر فکر می کنید خسته شده بگویید من می روم پیش مامان و بابا، و مطمئن باشید بعد از مدّتی بر می گردد و می خواهد پیش شما باشد چون در مرکز توجه شما بودن برایش خیلی جذاب تر از تک و تنها در اتاق بودن است.

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Lisa Tichane16-صبور باشید، یک شیوه آن هست که دنبال وسایل و دکور و نور و تجهیزات خاصی نباشید، بگذارید زمان و مکان جلو برود و سر بزنگاه شکار کنید.

My go-to trick for getting kids to cooperate during a session is to offer mini marshmallows in exchange for a smile or sitting still for one minute--with Mom's permission, of course. Mini marshmallows don't melt, haven't left a sticky mess yet, and seem to make everyone happy all around.
Photo by Kimberli Fredericks
♥حدیث ملکیاستودیو عکس لنزوپنز♥۱۷- از قبل برنامه ریزی کنید، مبادا شرایطی مثل سرما، گرما، تشنگی بچه را ناراحت و بی قرار تر کند.

۱۸- اگر دوست ندارند همکاری کنند با آن ها نجنگید، بگذارید هر کاری دوست دارند بکنند و هرجا دوست دارند بروند

My go-to trick for getting kids to cooperate during a session is to offer mini marshmallows in exchange for a smile or sitting still for one minute--with Mom's permission, of course. Mini marshmallows don't melt, haven't left a sticky mess yet, and seem to make everyone happy all around.
Photo by Megan Arndt19- مامان و بابا را آرام کنید
گاهی مامان و بابا دچار نگرانی می شوند بهشان اطمینان بدهید که اشکالی ندارد، بچه ها بچه هستند و باید بازیگوشی کنند.

و در جلسات عکاسی سفارشی و خانوادگی با پدر و مادر شروع کنید، از آن ها بخواهید راحت عکس بیندازند و بعد به دنبال ادامه ی کار بروید.

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Megan Arndt20- ماده باشید ایده های ذهنی قبلی خود را رها کنید، کمال گرا نباشید

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Jessica Thomason

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Elizabeth
Tip from Shokofeh Sora: I always give my kids something to do that's fun. The more fun they're having the longer you have to get your shot as well as get a variety of shots. And if you make it fun they won't runaway the next time you want to get a picture.
Photo by Jenny Rusby
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Angee Manns

Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!
Photo by Elise Cellucci
Photographing children with endless amounts of energy can be challenging. But, with these genius tips from the Click Pros, you'll be breezing through kid pictures from here on out!


مجله وبلاگ بن پم  – حدیث ملکیاستودیو عکس لنزوپنز♥
منبع کلیکینمامز

 

نویسنده: حدیث

حدیث ملکی (بیسکولنز): کارگردان هنری و پژوهشگر کوچولویی که از دنیای انیمیشن به دنیای واقعی آمده، قصه ها و دانستنیها را به تصویر می کشد| کارشناس ارشد انیمیشن، کارشناس مهندسی نرم افزار http://bisculens.ir | http://hmaleki.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *